Blue Flower

From 181110 kommer vi att ha en kurs för alla som är intresserade av att lära sig dansa. Kursen heter "Mañanas del folklor" och
vi kommer att lära oss steg och det är inte nödvändigt att lära sig en koreografi. Denna kurs riktar sig främst till de som vill börja dansa men alla är självklart välkomna.

Nästa kurs 2019-02-23 kl 10:00-11:00

 

Mañanas del folklor